Refinančná kalkulačka
+ Rozšírený výpočet

REFINANCOVAŤ SA VÁM OPLATÍ
Náš TIP 
Teraz platíte mesačne:
310,76 €
(splátka bez poistenia)
Mohli by ste platiť mesačne:
292,47 €
Suma, ktorú ušetríte, je vyššia ako náklady na refinancovanie o:
169,58 €
V tom:
Na splátkach ušetríte:
438,89 €
Z úveru na konci fixácie splatíte menej o:
45,31 €
Poplatok za predčasné splatenie:
450,00 €
* Dodatočné náklady na refinancovanie:
224,00 €
* Zároveň sú započítané aj náklady na zriadenie záložného práva v novej banke (74 eur) aj priemerná cena bežného znaleckého posudku (150 eur). Pokiaľ by banka nový znalecký posudok nepotrebovala, k rozdielu je potrebné pripočítať 150 eur. Vo výpočte nezohľadňujeme poplatok za poskytnutie úveru, nakoľko väčšina bánk tento poplatok neúčtuje pri refinancovaní úveru.

Všetko o refinancovaní

Časté otázky

  Pokiaľ sa rozhodnete refinancovať úver mimo výročia fixácie, od 21. 3. 2016 si banka môže účtovať maximálne 1 % zo zostatku istiny úveru (refinancovanie úveru v čase ukončenia fixácie je naďalej bez poplatku). Zároveň môžu vzniknúť aj dodatočné náklady – cca. 150 € na znalecký posudok (pri rodinnom dome 200 € a viac), 66 € za podanie návrhu na vklad do katastra, príp. 8 € za list vlastníctva použiteľný na právne úkony, ak si ho banka vyžiada. S refinancovaním môžu byť spojené aj poplatky za doplnkové služby (napr. poplatok za vedenie účtu).
  Po dodaní všetkých potrebných podkladov do banky trvá celý proces spravidla 2 až 4 týždne. Treba počítať s tým, že banky s najlepšími ponukami budú klientmi najviac vyťažené a teda proces vybavovania sa oproti štandardu môže predĺžiť.
  Pri refinancovaní, či konsolidácii úverov banke spravidla postačuje pôvodný znalecký posudok. Doba akceptácie znaleckého posudku sa v jednotlivých bankách líši. Pri rodinných domoch bývajú prísnejšie kritériá na akceptáciu znaleckého posudku. Ocenená nehnuteľnosť musí byť skolaudovaná a znalecký posudok by nemal byť starší ako 3 až 6 rokov. Pri ocenení bytov je možné v niektorých bankách využiť aj interné cenové mapy, inak sa zvyknú akceptovať znalecké posudky 6 – 10 rokov staré. Sú banky, ktoré akceptujú všetky znalecké posudky vyhotovené po septembri 2004.
  Môžete. Už však nejde o refinančný úver, ale o konsolidačný úver. V takomto prípade môže banka vyžadovať dokladovanie príjmu. Spojenie viacerých úverov do jedného, výhodnejšieho, Vám umožní optimalizovať Vaše výdavky.
  Výhodnejší úrok ešte automaticky nezaručuje dosiahnutie celkovej úspory. Lepšia úroková sadzba totiž môže byť spojená s drahšími doplnkovými službami (napr. s vyšším poplatkom za vedenie účtu). V prípade, že sa Vám vďaka refinancovaniu hypotéky podarí získať lepšie úverové podmienky, je dôležité, aby bola finančná úspora použitá primárne na budovanie aktív. Finančné prostriedky, ktoré ušetríte, by ste mali zužitkovať vo svoj prospech a vhodnými nástrojmi finančného trhu ich využiť na zaistenie finančnej stability v dlhodobom horizonte.

Médiá

Článok

NBS sa nepáči, že ľudia si pri refinancovaní hypoték požičajú viac

Slováci sa vlani zadlžovali najrýchlejšie z postokomunistických krajín.....

Článok

Banky dvíhajú poplatky

Zatiaľ každý mesiac tohto roka banky využili na zvyšovanie poplatkov.....

Článok

Úroky dosahujú historické minimum: Na auto či nábytok si požičiate lacnejšie!

Popri hypotékach rastie aj záujem Slovákov o spotrebné úvery....

Článok

Slovenské banky vytiahli novú zbraň. Online hypotéky

Finančné domy rozširujú predaj produktov cez web aj na pôžičky na bývanie.....

O nás

Webový portál lepsiuver.sk vznikol za účelom poskytnúť verejnosti najdôležitejšie informácie týkajúce sa oblasti refinancovania úverov. Portál obsahuje podrobné informácie, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať v aktuálnej situácii na trhu, vďaka čomu sa budete vedieť jednoduchšie rozhodnúť, či sa vám oplatí refinancovať vašu hypotéku.


Lepsiuver.sk bol vytvorený v spolupráci spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorá patrí k lídrom v oblasti poskytovania finančných služieb, a portálu FINANČNÝ KOMPAS, ktorého cieľom je pomôcť verejnosti rýchlo a jednoducho sa zorientovať na finančnom trhu.


Spoločnosť PARTNERS GROUP SK sa špecializuje na poskytovanie finančných služieb s cieľom poskytnúť službu komplexného finančného plánovania svetovej úrovne. Jej filozofia je postavená na otvorenosti a transparentnosti voči klientom, spolupracovníkom a finančným partnerom. Tieto hodnoty sú zadefinované aj v etickom kódexe a stali sa základom pre jej každodenné pôsobenie na finančnom trhu.


Cieľom FINANČNÉHO KOMPASU je porovnávať ponuky jednotlivých finančných inštitúcií a zároveň pôsobiť ako edukatívny prostriedok v oblasti finančnej gramotnosti. Obsahovo si zakladá na štyroch pevných zásadách porovnávania, ktorými sú zrozumiteľnosť, rýchlosť, objektívnosť a dôraz na detaily.

Infolinka

0850 63 63 63

Pondelok až piatok od 8:30 do 17:00 hod.